JOT-Raba

Strona Startowa


Zapraszamy na nasze łowiska!

UWAGA! Łowisko Raba 2 kończy działalność z dniem 30. czerwca 2022.

Dla wędkarzy odwiedzających tę stronę mamy do zaoferowania dwa typy łowisk pstrągowych:

  • Rzeczne łowisko dla muszkarzy typu "put & take" urządzone w uregulowanym odcinku rzeki, obwarowane ustawowymi przepisami ochronnymi (Łowisko Pstrągowe Raba2).

  • Rzeczne łowisko typu "no-kill" dla muszkarzy, nastawione na ochronę tarlisk pstrągów potokowych, łososi i lipieni (Tarliska Górnej Raby "Ab Ovo")

Łowisko pstrągowe Raba2, założone w roku 1996, ograniczone jest od 2007 roku w swym zasięgu do dolnego odcinka obwodu nr 2 rzeki Raby, od początku muru oporowego w Stróży do progu zabezpieczającego kolektor ściekowy z Zarabia około 1,5 km poniżej mostu drogowego w Myślenicach. Dopuszczona jest wyłącznie sztuczna muszka na haczyku bezzadziorowym, obowiązują ustawowe okresy i wymiary ochronne ryb oraz dzienny limit ilości możliwych do zabrania ryb łososiowatych. Występują głównie pstrągi tęczowe i potokowe, czasem łososie i trocie. Trocie jeziorowe oraz lipienie nie występują. Zabronione jest zabieranie pstrągów potokowych rasy myślenickiej, wyróżniających się czerwonymi kropkami na płetwie grzbietowej. Z ryb karpiowatych poławianych na muszkę występują licznie płocie, klenie, jelce i świnki. W miesiącach letnich klenie mogą być poławiane na owoce, na podstawie specjalnych zezwoleń.

Górna część obwodu nr 2 rzeki Raby, od ujścia potoku Lubieńka w Lubniu do początku muru oporowego w Stróży, oraz dolna część potoku Krzczonówka od Tokarni do Pcimia, udostępnione są do połowów muszkarskich bez prawa zabierania ryb w przedsięwzięciu sponsorowanym - Tarliska Górnej Raby "Ab Ovo". Ma ono udowodnić, że nieregulowany fragment rzeki może służyć równocześnie muszkarzom i rybom, przynosząc wędkarzom przyjemność ze sportu muchowego, a rybom zapewniając odpowiednie warunki do naturalnego rozrodu. W zarybieniach przewagę będą miały młodociane stadia narybku łososiowatych pochodzących z miejscowych populacji oraz tarlaki pstrągów potokowych.