JOT-Raba

Regulamin


Regulamin łowiska Cholerzyn

 1. Połów ryb w łowisku pstrągowym Cholerzyn jest dozwolony po wykupieniu zezwolenia dziennego lub rocznego. Dzieci i młodzież mogą łowić bez zezwolenia tylko w towarzystwie osoby posiadającej zezwolenie. Ryby przez nie złowione zalicza się do limitu posiadacza zezwolenia. Podczas połowu zezwolenie należy nosić przypięte w widocznym miejscu do ubrania.

 2. Połów ryb dozwolony jest z brzegu i z powierzchni zalewu, którego nieprzekraczalną granicę od strony zalewu wyznaczają boje koloru żółtego a od strony drogi brama zakładu górniczego. Całkowity zakaz wędkowania obejmuje brzeg północny i wschodni oraz część brzegu zachodniego, na którym prowadzone są prace wydobywcze. Parkowanie pojazdów dozwolone jest wzdłuż drogi polnej biegnącej w lewo od bramy zakładu górniczego.

 3. Przy zakupie zezwolenia dziennego pobierana jest kaucja, zwracana w miejscu zakupu, po oddaniu wypełnionego rejestru połowów, w terminie do 7 dni od daty połowu.

 4. Połów ryb dozwolony jest wyłącznie w porze dziennej tj. nie wcześniej niż od 7:00 i nie później niż godzinę po zachodzie słońca (według danych polskiego kalendarza). Nie wolno wypuszczać prawidłowo złowionych ryb. Wypuszczać należy wyłącznie ryby chronione ustawą o ochronie przyrody oraz o wymiarach i okresach ochronnych ustanowionych rozporządzeniem do ustawy o rybactwie śródlądowym.

 5. Połów ryb dozwolony jest na jedną wędkę metodą spinningową lub muchową. Osoby liczące się z wypuszczaniem złowionych ryb powinny używać haków bezzadziorowych. Zalecane jest używanie podbieraka do lądowania ryb.

 6. W okresie, w którym jest możliwy połów metodą podlodową, można używać wszelkich przynęt sztucznych i naturalnych oraz zanęcanie z wyjątkiem kukurydzy. Połów pod lodem dozwolony jest na jedną wędkę.

 7. Obowiązują wymiary i okresy ochronne ryb. Połów ryb spokojnego żeru i drapieżników nie jest limitowany. Ryby przeznaczone do zabrania należy niezwłocznie odnotować w rejestrze połowów, wpisując ich gatunek i długość w centymetrach.

 8. Po zabraniu kompletu ryb łososiowatych wędkarz zobowiązany jest zaprzestać połowu lub wykupić kolejne zezwolenie.

 9. Obowiązują następujące przepisy bezpieczeństwa:

  1. Osoby korzystające z łowiska pstrągowego położonego na obszarze eksploatacji górniczej ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo na lądzie, wodzie i lodzie, jak również za bezpieczeństwo swoich podopiecznych.

  2. Zabrania się przebywania wędkarzy w rejonach do tego nie przeznaczonych, naruszania lin cumowniczych sprzętu górniczego, wędkowania w porze nocnej, posługiwania się nieodpowiednim sprzętem.

  3. Zabrania się kąpieli oraz używania sportowego sprzętu pływającego, a każda osoba korzystająca ze sprzętu pływającego do połowu ryb musi mieć do dyspozycji własny sprzęt ratunkowy (kamizelkę lub koło ratunkowe).

  4. Za dopuszczalny sprzęt pływający uważa się pontony jednoosobowe oraz niezatapialne łodzie wiosłowe wieloosobowe, zarejestrowane do połowu ryb. Dopuszcza się stosowanie napędu elektrycznego łodzi.

 10. Wędkarzom naruszającym przepisy niniejszego regulaminu może być cofnięte zezwolenie na połów.

Życzymy udanych połowów